cubran

Cübran

Cübran Xəlil Cübran (1883-1931)—Livan yazıçısı

Müəllifə aid 58 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7