Cübran

Cübran Xəlil Cübran (1883-1931)—Livan yazıçısı

Müəllifə aid 58 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2022
       5.5.2