Corc Oruell

Corc Oruell (1903-1950) — İngiltərə yazıçısı. XX əsr İngilis ədəbiyyatının öndə gələn şəxsiyyətlərindən biridir. Əsərlərində yer alan dəqiqlik, zəka, ictimai ədalətsizliyə qarşı maarifləndirmə və totalitarizmə qarşı mübarizəsi onun əsərlərinin əsas xüsusiyyətlərindən biridir.

Müəllifə aid 8 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2021
       5.4.6