cili-atalar-sozleri

Çili atalar sözləri

cili-atalar-sozleri

Müəllifə aid 1 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7