carlz-bukovski

Çarlz Bukovski

Heinrich Karl Bukowski (1920 – 1994), əsl adı olan Amerikalı yazar və şair.

Müəllifə aid 55 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7