can-yucel

Can Yücəl

Can Yücel (1926 - 1999), modern Türk şair.

Müəllifə aid 60 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7