Can Yücəl

Can Yücel (1926 - 1999), modern Türk şair.

Müəllifə aid 60 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2020
       5.0.0