camal-sureya

Camal Sürəya

Cəmalətddin Səbər (1931-2018) türk şairi və yazıçı.

Müəllifə aid 42 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6