Camal Sürəya

Cəmalətddin Səbər (1931-2018) türk şairi və yazıçı.

Müəllifə aid 42 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2022
       5.5.2