cabir-ibn-abdullah

Cabir ibn Abdullah

Şeyx Cabir ibn Abdullah Ənsari (607-697) - Həzrət Məhəmməd peyğəmbərin sahəbəsi, mühəddis

Müəllifə aid 1 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7