Bernar Verber

Müəllifə aid 6 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2020
       5.2.2