baltazar-qrasian

Baltazar Qrasian

baltazar-qrasian

Müəllifə aid 28 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7