artur-sopenhauer

Artur Şopenhauer

Artur Şopenhaur (1788 – 1860) – fəlsəfə tarixində pessimist alim kimi tanınan alman filosof. Bütün fəlsəfəsini dizayn və iradə üzərində qurmuşdur. Onun baxışlarına görə dünya ancaq zəka ilə dərk edilə bilər.

Müəllifə aid 47 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7