Artur Şopenhauer

Artur Şopenhaur (1788 – 1860) – fəlsəfə tarixində pessimist alim kimi tanınan alman filosof. Bütün fəlsəfəsini dizayn və iradə üzərində qurmuşdur. Onun baxışlarına görə dünya ancaq zəka ilə dərk edilə bilər.

Müəllifə aid 45 aforizm var
Səhifə 1. Növbəti 25 yüklənir
© 2011-2022
       5.5.2