aristotel

Aristotel

Aristotel (yunan. Ἀριστοτέλης, b.e.ə.384 - b.e.ə.322) — qədim yunan filosofu. Aristotel fəlsəfə, məntiq, psixologiya, fizika, biologiya, tarix, etika, estetika və siyasət kimi fundamental məsələləri də tədqiq etmişdir.

Aristotel şərq ölkələrində və həmçinin Azərbaycanda Ərəstun adı ilə də tanınır.

Müəllifə aid 56 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.7