Aleksandr Düma

Müəllifə aid 20 aforizm var
Bu səhifə tam yükləndi
© 2011-2018
2.9.3