Abdulla Şaiq

Talıbzadə Abdulla Şaiq Mustafa oğlu — klassik Azərbaycan şairi, yazıçısı, publisisti.
1881-ci il fevralın 24-də Tiflisdə ruhani ailəsində dünyaya gəlib. 1959-cu ildə Bakıda vəfat etmişdir.

Müəllifə aid 1 aforizm var
© 2011-2022
       5.5.2