ducarma-aksiomu

Duçarma aksiomu

ducarma-aksiomu

Müəllifə aid 0 aforizm var:

© 2011 - 2024

6.0.6