Emil Zolya

Emil Zolya (fr. Émile Zola; 1840 - 1902) — məşhur fransız yazıçı, XIX əsrin ikinci yarısında realizmin ən görkəmli nümayəndələrindən biri, naturalizm ədəbi cərəyanının rəhbəri və nəzəriyyəçisi.

Müəllifə aid 1 aforizm var
© 2011-2021
       5.4.6